Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Rekrutacja. Jak wybierać najlepszych pracowników?

person standing near the stairs

Rekrutacja jest niezwykle ważnym etapem w każdej firmie czy przedsiębiorstwie. Aby skutecznie przeprowadzić rekrutację trzeba mieć odpowiednie umiejętności do oceniania kompetencji kandydata . Bardzo istotne jest też spojrzenie niejako w przyszłość i dokonanie nieraz szybkiej analizy odnośnie roli, jaką kandydat na dane stanowisko może odegrać w firmie i czy spełni on wymagania stanowiskowe. Proces rekrutacji jest tym efektywniejszy, gdy wiemy, jakie kwestie w całym przedsięwzięciu są kluczowe i na jakich zasadach wyłonić pasującą osobę.

Szkolenie rekrutacja – podstawowe umiejętności rekrutera:

Do zadań rekrutera należy przede wszystkim:

 • zapoznanie się z dokumentami aplikantów
 • w zależności od informacji zawartych w CV i stanowiska osoby zainteresowanej, prowadzenie rozmowy w odpowiedni sposób
 • wykorzystywanie kwestionariusza rekrutacji do sporządzania własnych notatek i prowadzenia analizy informacji
 • zapoznanie się ze strukturą niezbędnych pytań – rodzaje pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące, poszerzające, pogłębiające ( koncepcja lejka ) i procesowo-celowe

Podstawowa wiedza rekrutera to za mało, aby wyłonić pasującego do stanowiska firmy kandydata. Oczywiście kluczowa jest sama rozmowa kwalifikacyjna, która oprócz umiejętności zadawania pytań przez rekrutera musi obejmować również:

 • trudne aspekty i zadawanie kłopotliwych, ale ważnych pytań
 • jak interpretować i jak pytać o przerwy w pracy kandydata lub nagłe zmiany w kierunku zawodowym

Każde szkolenie skierowane do rekruterów nie obędzie się bez wyjaśnienia poszczególnych zagadnień wymienionych powyżej.

Profil osobowy kandydata – nie szukaj po omacku!

Profil osobowy kandydata jest konieczny do tego, aby znaleźć właściwą osobę na dane stanowisko. Prawidłowo zbudowany profil kandydata będzie zawierał informacje na temat:

 • najważniejszych zadań i celów, jakie zostaną postawione przed kandydatem na dane stanowisko
 • kompetencji i osiągania wyników
 • miejsca w strukturze firmy
 • warunków pracy ( gdzie? czy własny pokój? ile przerw? jakie godziny pracy? czy praca zdalna? )
 • warunków finansowych

Onboarding i ocena podań

Onboarding to wprowadzenie nowego pracownika w struktury i w społeczność firmy – proces adaptacyjny, który ma zadanie wspierać nową osobę, aby stała się ona w pełni zintegrowana ze środowiskiem przedsiębiorstwa. Proces ten trwa mniej więcej trzy miesiące, a rekrutacja nieodpowiedniej osoby często sprawia, że po tym czasie dochodzi do rezygnacji kandydata lub firma sama zwalnia takiego pracownika. Przyczyną błędów na etapie rekrutacji może być, między innymi: nieprawidłowa ocena podań, a przede wszystkim brak preselekcji, źle przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub brak sporządzonego profilu kandydata. Szkolenie z rekrutacji pomaga wyćwiczyć prawidłowe metody wyboru najwłaściwszego kandydata, tak aby spełnił on swoje zadanie w firmie i tym samym wpływał pozytywnie na funkcjonowanie całej struktury.

Dodaj komentarz