Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Mobbing w firmie. Jak przeciwdziałać? Dobre szkolenia.

a man holds his head while sitting on a sofa

Pojęcie mobbingu jest szeroko znane, ale większość osób nie potrafi dokładnie wskazać, które zachowania i działania są niezgodne z prawem i nieetyczne, a które nie. Taka wiedza jest niezbędna, aby skutecznie przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy. Czym dokładnie jest mobbing i jak mu przeciwdziałać?

Czym jest mobbing?

Zgodnie z prawem (art. 94 (3) § 2 k.p.) mobbing to działania, które dotyczą lub są skierowane przeciwko pracownikowi i:

 • są uporczywe i długotrwałe;
 • polegają na zastraszaniu bądź nękaniu pracownika;
 • powodują zaniżoną samoocenę pracownika;
 • poniżają, ośmieszają, umniejszają wartość lub izolują pracownika od jego współpracowników.

Najczęściej mobbing objawia się poprzez:

 • nieustanną krytykę, która dotyczy życia zawodowego i/lub prywatnego;
 • podważanie zdania i decyzji pracownika;
 • obmawianie pracownika przed jego współpracownikami, wygłaszanie nieprawdziwych informacji, rozsiewanie plotek;
 • zlecanie prac pozbawionych sensu lub takich, które naruszają godność pracownika;
 • zlecanie prac znacznie poniżej lub powyżej możliwości pracownika, co ma na celu jego ośmieszenie;
 • groźby, pogróżki i aluzje słowne.

Nie ma czasu minimalnego, jaki powinny trwać tego typu zachowania wobec pracowników, aby móc nazwać je mobbingiem, gdyż każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie.

Mobbing – konsekwencje dla pracodawcy

Konsekwencje prawne mobbingu ponosi pracodawca, gdyż to on jest odpowiedzialny za stworzenie odpowiednich warunków pracy. Konsekwencje prawne zazwyczaj dotyczą wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz opłacenia leczenia następstw niewłaściwych zachowań np. wizyt u lekarza, leków, psychoterapii.

Jednak poza konsekwencjami prawnymi pracodawca musi liczyć się również z innymi negatywnymi skutkami dla swojej firmy:

 • obniżenie zadowolenia z pracy wszystkich pracowników, co negatywnie wpływa na ich wydajność i efektywność pracy;
 • większe trudności z zatrudnianiem specjalistów, którzy nie będą chcieli podjąć pracy w firmie, w której dochodzi do mobbingu;
 • obniżenie wizerunku firmy zarówno w oczach pracowników, jak i kontrahentów oraz klientów.

Jak widać koszty, jakie ponosi firma, nie dotyczą tylko sfery materialnej i mogą być bardzo długotrwałe. Dotyczy to w szczególności utraty pozytywnego wizerunku jako pracodawcy, dlatego coraz więcej firm decyduje się na przeciwdziałanie mobbingowi w swojej firmie, wysyłając pracowników na szkolenia z mobbingu.

Przeciwdziałanie – szkolenie mobbing.

Ochrona pracowników firmy przed mobbingiem to również ochrona firmy przed kosztami i koniecznością wypłaty odszkodowań. Chcąc, aby profilaktyka była skuteczna, warto wysłać pracowników na szkolenie antymobbingowe, które zapewni im odpowiednią wiedzę.

Szkolenie mobbing daje pracownikom umiejętności z zakresu rozpoznawania, przeciwdziałania i reagowania na mobbing w miejscu pracy. Dodatkowo pracownicy nauczą się rozpoznawać różnice pomiędzy zwykłymi konfliktami a działaniami o charakterze mobbingowym. Kolejne korzyści, jakie daje szkolenie mobbing to:

 • dokładne zrozumienie czym jest mobbing;
 • umiejętność wprowadzenia polityki antymobbingowej w swoim zespole;
 • świadomość konsekwencji mobbingu i dyskryminacji;
 • świadomość konsekwencji dla pracodawcy za akceptację mobbingu;
 • umiejętność reagowania na mobbing zarówno z punktu widzenia ofiary, jak i obserwatora;
 • poprawa wizerunku firmy w oczach pracowników.