Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Co to jest project management?

man in blue sweater standing beside woman in white long sleeve shirt

Zarządzanie to bardzo ważny dział, który wpływa na zarządzanie firmą, na jej kształtowanie na rynku. Jego rolą też jest kontrola, koordynowanie podzespołów, tu nie można być nieomylnym, a wszystkie osoby muszą działać jak wszystkie palce u dłoni.

„”Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. – Henry Ford

Jaki są obowiązki w project managera?

Wyróżnić można takie obowiązki (zespół), jak między innymi:

 • przypisuje zadania,
 • deleguje odpowiedzialność,
 • buduje zespół,
 • ustala priorytet zadań,
 • identyfikuje konflikty,
 • rozwiązuje konflikty,
 • jest łącznikiem między światem biznesu a zespołem projektowym,
 • usuwa przeszkody,
 • rozwiązuje problemy,
 • podnosi efektywność pracy zespołu,
 • motywuje zespół,
 • angażuje zespół.

Inne obowiązki dla project managera przy projekcie:

 • otwiera projekt,
 • zamyka projekt,
 • tworzy plan projektu,
 • planuje,
 • wyjaśnia,
 • kontroluje,
 • śledzi działania zespołu,
 • zarządza projektem,
 • zamyka projekt.

Powstaje tu pytanie: Co to jest projekt management? Warto tu powiedzieć, że każdy projekt musi być prowadzony przez zespół kilkuosobowy, który będzie bacznie kontrolował, działał i wykonywał zadania, jakie zostały mu powierzone. A sam project manager musi dołożyć wszelkich starań, by nic nie umknęło jego uwadze. Tak, aby wszystko w projekcie zostało zapięte na ostatni guzik i każdy z zespołu był cały czas aktywny.

Ciekawi Cię ten temat? Zobacz: szkolenia project management

Definicja pojęcia zarządzanie projektami.

Pojęcie zarządzanie projektami pochodzi od angielskiego zwrotu project management. I polega ono na zbiorze czynności, które po realizacji dają pożądany efekt. W zakres tych czynności wchodzi między innymi:

 • zarządzanie,
 • planowanie,
 • kontrolowanie,
 • koordynowanie,
 • harmonogramowanie,
 • akceptowanie wykonanych zadań.
 • ograniczanie ryzyka,
 • osiąganie celów,
 • motywacja zespołu,
 • błędne planowanie,
 • analiza czynników zewnętrznych.

Środki, jakie są stosowane w realizacji projektów to środki pieniężne, gospodarowanie czasem, zarządzenie zasobami ludzkimi. Projekt, jaki zostanie wykonany, wymaga przyciągnięcia inwestora, który włoży środki finansowe, aby zobaczył on światło dzienne.

Smart projekt:

Cechy tego projektu powinny zawierać specyficzność, mierzalność, realność, ambitność, terminowość. I tu dodać można jeszcze 4 podejścia, czyli tradycyjne, zwinne, ekstremalne, realizacja projektu.

Na zakończenie wypada stwierdzić, że project management to jeden z ważnych etapów przy realizacji pomysłów, realizacji działań skierowanych w rozwoju firmy.