Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Szkolenie komunikacja

black smartphone near person

Komunikacja to proces wysyłania i odbierania wiadomości pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Obejmuje ona wszystkie formy ludzkiej komunikacji niewerbalnej, takie jak język ciała, wyraz twarzy, ton głosu, kontakt wzrokowy i gesty. Komunikacja jest podstawową umiejętnością wykorzystywaną w relacjach interpersonalnych, interakcjach społecznych i w miejscu pracy.

Rekrutacja. Jak wybierać najlepszych pracowników?

person standing near the stairs

Rekrutacja jest niezwykle ważnym etapem w każdej firmie czy przedsiębiorstwie. Aby skutecznie przeprowadzić rekrutację trzeba mieć odpowiednie umiejętności do oceniania kompetencji kandydata . Bardzo istotne jest też spojrzenie niejako w przyszłość i dokonanie nieraz szybkiej analizy odnośnie roli, jaką kandydat na dane stanowisko może odegrać w firmie i czy spełni […]

Dla kogo szkolenia z kodeksu pracy?

woman in dress holding sword figurine

Odpowiednia znajomość przepisów prawa pracy jest pożądana w każdej dziedzinie. Przede wszystkim gdy mowa o firmach, gdzie zatrudnia się pracowników jest ona niemalże niezbędna. Kodeks pracy bowiem reguluje praktycznie wszystkie elementy zatrudnienia, poczynając od sporządzania umowy, poprzez wykonywanie pracy, prawo do urlopów a na wypowiedzeniach i sposobach rozwiązania umowy o […]