Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Jak usprawnić procesy zachodzące w zakładzie produkcyjnym?

man in blue denim jacket facing turned on monitor

Każdy zakład produkcyjny ma za zadanie wyprodukowanie określonego rodzaju dóbr lub usług. Aby owe dobra oraz usługi były na wysokim poziomie, zespół produkcyjny musi z należytą starannością podchodzić do pełnionych przez siebie obowiązków. Nie sposób nie zauważyć, że szkolenia dla mistrzów czy szkolenia dla brygadzistów to propozycje, z których powinny […]

Co robi mistrz produkcji?

turned of monitor near keyboard and mouse

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak wiele możliwości daje nam praca na produkcji. Wielu z nas uważa, że jest to praca fizyczna, które nie umożliwia nam rozwoju intelektualnego, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Również na produkcji mamy szansę poszerzyć swoją wiedzę i wspinać się po szczeblach […]

Rekrutacja. Jak wybierać najlepszych pracowników?

person standing near the stairs

Rekrutacja jest niezwykle ważnym etapem w każdej firmie czy przedsiębiorstwie. Aby skutecznie przeprowadzić rekrutację trzeba mieć odpowiednie umiejętności do oceniania kompetencji kandydata . Bardzo istotne jest też spojrzenie niejako w przyszłość i dokonanie nieraz szybkiej analizy odnośnie roli, jaką kandydat na dane stanowisko może odegrać w firmie i czy spełni […]

Dla kogo szkolenia z kodeksu pracy?

woman in dress holding sword figurine

Odpowiednia znajomość przepisów prawa pracy jest pożądana w każdej dziedzinie. Przede wszystkim gdy mowa o firmach, gdzie zatrudnia się pracowników jest ona niemalże niezbędna. Kodeks pracy bowiem reguluje praktycznie wszystkie elementy zatrudnienia, poczynając od sporządzania umowy, poprzez wykonywanie pracy, prawo do urlopów a na wypowiedzeniach i sposobach rozwiązania umowy o […]