Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Mobbing w firmie. Jak przeciwdziałać? Dobre szkolenia.

a man holds his head while sitting on a sofa

Pojęcie mobbingu jest szeroko znane, ale większość osób nie potrafi dokładnie wskazać, które zachowania i działania są niezgodne z prawem i nieetyczne, a które nie. Taka wiedza jest niezbędna, aby skutecznie przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy. Czym dokładnie jest mobbing i jak mu przeciwdziałać? Czym jest mobbing? Zgodnie z […]

Co robi mistrz produkcji?

turned of monitor near keyboard and mouse

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak wiele możliwości daje nam praca na produkcji. Wielu z nas uważa, że jest to praca fizyczna, które nie umożliwia nam rozwoju intelektualnego, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Również na produkcji mamy szansę poszerzyć swoją wiedzę i wspinać się po szczeblach […]

Jak poprawnie zawierać umowy z pracownikami?

two men facing each other while shake hands and smiling

Poprawne zawarcie umowy z pracownikiem jest gwarantem przestrzegania przez nich ustaleń i zasad. Jednak już sam wybór odpowiedniej formy umowy jest wyjątkowo ważny – nie tylko z punktu widzenia korzyści finansowych czy bezpieczeństwa pracownika, ale również z uwagi na możliwość kontroli urzędniczych. Forma umowy Umowa o pracę to obecnie najbardziej […]

Rekrutacja. Jak wybierać najlepszych pracowników?

person standing near the stairs

Rekrutacja jest niezwykle ważnym etapem w każdej firmie czy przedsiębiorstwie. Aby skutecznie przeprowadzić rekrutację trzeba mieć odpowiednie umiejętności do oceniania kompetencji kandydata . Bardzo istotne jest też spojrzenie niejako w przyszłość i dokonanie nieraz szybkiej analizy odnośnie roli, jaką kandydat na dane stanowisko może odegrać w firmie i czy spełni […]

Dla kogo szkolenia z kodeksu pracy?

woman in dress holding sword figurine

Odpowiednia znajomość przepisów prawa pracy jest pożądana w każdej dziedzinie. Przede wszystkim gdy mowa o firmach, gdzie zatrudnia się pracowników jest ona niemalże niezbędna. Kodeks pracy bowiem reguluje praktycznie wszystkie elementy zatrudnienia, poczynając od sporządzania umowy, poprzez wykonywanie pracy, prawo do urlopów a na wypowiedzeniach i sposobach rozwiązania umowy o […]