Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Szkolenie komunikacja

black smartphone near person

Komunikacja to proces wysyłania i odbierania wiadomości pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Obejmuje ona wszystkie formy ludzkiej komunikacji niewerbalnej, takie jak język ciała, wyraz twarzy, ton głosu, kontakt wzrokowy i gesty. Komunikacja jest podstawową umiejętnością wykorzystywaną w relacjach interpersonalnych, interakcjach społecznych i w miejscu pracy.

Mobbing w firmie. Jak przeciwdziałać? Dobre szkolenia.

a man holds his head while sitting on a sofa

Pojęcie mobbingu jest szeroko znane, ale większość osób nie potrafi dokładnie wskazać, które zachowania i działania są niezgodne z prawem i nieetyczne, a które nie. Taka wiedza jest niezbędna, aby skutecznie przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy. Czym dokładnie jest mobbing i jak mu przeciwdziałać? Czym jest mobbing? Zgodnie z […]

Co robi mistrz produkcji?

turned of monitor near keyboard and mouse

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak wiele możliwości daje nam praca na produkcji. Wielu z nas uważa, że jest to praca fizyczna, które nie umożliwia nam rozwoju intelektualnego, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Również na produkcji mamy szansę poszerzyć swoją wiedzę i wspinać się po szczeblach […]

Co zrobić, gdy kierownik produkcji nie radzi sobie z pracownikami?

man in gray shirt standing beside brown cardboard boxes

Utrzymanie dobrej oraz przyjaznej atmosfery w zespole pracowniczym to bardzo trudne zadanie. Obowiązek ten spoczywa nie tylko na pracodawcy oraz kadrze kierowniczej, lecz także na każdym podrzędnym pracowniku. Niemniej bardzo często się zdarza, że kierownik nie radzi sobie z podległymi pracownikami. Wówczas to z pomocą przychodzą wysokiej jakości szkolenia dla […]

Jak poprawnie zawierać umowy z pracownikami?

two men facing each other while shake hands and smiling

Poprawne zawarcie umowy z pracownikiem jest gwarantem przestrzegania przez nich ustaleń i zasad. Jednak już sam wybór odpowiedniej formy umowy jest wyjątkowo ważny – nie tylko z punktu widzenia korzyści finansowych czy bezpieczeństwa pracownika, ale również z uwagi na możliwość kontroli urzędniczych. Forma umowy Umowa o pracę to obecnie najbardziej […]