Najlepsze szkolenia dla działu HR, sprzedaży, rozwoju

Szkolenie komunikacja

black smartphone near person

Komunikacja to proces wysyłania i odbierania wiadomości pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Obejmuje ona wszystkie formy ludzkiej komunikacji niewerbalnej, takie jak język ciała, wyraz twarzy, ton głosu, kontakt wzrokowy i gesty. Komunikacja jest podstawową umiejętnością wykorzystywaną w relacjach interpersonalnych, interakcjach społecznych i w miejscu pracy.

Jak usprawnić procesy zachodzące w zakładzie produkcyjnym?

man in blue denim jacket facing turned on monitor

Każdy zakład produkcyjny ma za zadanie wyprodukowanie określonego rodzaju dóbr lub usług. Aby owe dobra oraz usługi były na wysokim poziomie, zespół produkcyjny musi z należytą starannością podchodzić do pełnionych przez siebie obowiązków. Nie sposób nie zauważyć, że szkolenia dla mistrzów czy szkolenia dla brygadzistów to propozycje, z których powinny […]

Co robi mistrz produkcji?

turned of monitor near keyboard and mouse

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak wiele możliwości daje nam praca na produkcji. Wielu z nas uważa, że jest to praca fizyczna, które nie umożliwia nam rozwoju intelektualnego, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Również na produkcji mamy szansę poszerzyć swoją wiedzę i wspinać się po szczeblach […]